Voorwoord

2018 was voor Medrie het jaar waarin de organisatieverandering vorm heeft gekregen. De medische en organisatorische kant van de organisatie zijn ontvlochten. Philip van Klaveren, voorzitter Raad van Bestuur: “Dit betekende diverse personele wijzigingen. We namen afscheid van collega’s en er kwamen nieuwe collega’s in dienst. Het is ons gelukt de capaciteit van de nieuwe organisatie op peil te brengen. En we zijn gestart met de voorbereidingen van een professionaliseringstraject. Hiermee willen we medewerkers uitrusten met de vaardigheden die de nieuwe organisatie van hen vraagt.”


Huisartsen ondersteunen

Medrie wil goede kwaliteit van zorg en ondersteuning bieden. “Met ISO-certificering maar ook met patiënten- en huisartsentevredenheidsonderzoeken hebben we getoetst of we op de goede weg zitten. En gelukkig is dat zo! Op verschillende manieren kijken we hoe we huisartsen nog beter kunnen ondersteunen. Ons scholingsbureau heeft dit jaar mooie stappen gezet. Thema’s waarmee het bedrijfsbureau van Medrie de huisartsen kan ondersteunen zijn bijvoorbeeld arbeidsmarktkrapte, informatievoorziening en innovatie.”

Gesprekspartner

Het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen (Lelystad, Emmeloord en Urk) maakte dat Medrie samen met de huisartsen in gesprek is met andere zorgverleners en stakeholders in de regio om te kijken hoe we de eerstelijnszorg in de polders voor de lange termijn goed kunnen organiseren.


Voorbeeld

Medrie heeft opnieuw een financieel goed jaar achter de rug. De contractering van de ketenzorg en de acute zorg voor 2019 is gerealiseerd. Als nieuwe zorgcontractering is Organisatie en Infrastructuur toegevoegd aan het aanbod van Medrie voor de huisartsen. Medrie is hierbij voortvarend te werk gegaan en wordt door Zilveren Kruis vaak als voorbeeld genoemd. En daar zijn we trots op!