Medrie in het kort

Medrie is de organisatie voor huisartsen in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle die de huisartsenposten in deze regio’s organiseert en faciliteert. Daarnaast ondersteunt Medrie de zorg aan chronisch zieke patiënten in de ketens zoals Diabetes Mellitus type2, COPD en VRM, Ouderenzorg, GGZ en Leefstijl.

Medrie groeit
Medrie faciliteert, ondersteunt, organiseert en innoveert de huisartsenzorg vanuit het collectief. Op dit moment ondersteunen we met 75 fte (181 medewerkers) zo’n 275 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten. Medrie groeit nog ieder jaar.

Medrie werkt voor huisartsen

Wij initiëren, stimuleren en ondersteunen samenwerking in het werkgebied van Medrie. Met elkaar dragen wij bij aan duurzame zorg en gezondheid. Wij signaleren kansen en helpen vernieuwingen te realiseren.

Organisatie in ontwikkeling
Daadkracht, servicegerichtheid en betrokkenheid staan hoog in ons vaandel. Om onze huisartsen optimaal te faciliteren is in 2018 een nieuw besturingsmodel geïmplementeerd. We werken op dit moment aan een organisatieontwikkeltraject, zodat onze medewerkers alle vaardigheden hebben om de huisartsen goed te ondersteunen.