Medewerkers

De huisartsenwereld verandert. En Medrie verandert mee. Dit vraagt ook andere vaardigheden van medewerkers. Daarom heeft Medrie een ontwikkeltraject opgezet om de medewerkers toe te rusten voor hun nieuwe taken. Sonja de Koster, adviseur P&O, vertelt erover. Ook de Ondernemingsraad ontwikkelt en professionaliseert zich meer en meer. Wilma Nederveen en Annalies Slob kijken terug op het afgelopen jaar.

Samen bouwen aan Medrie

In 2018 is gewerkt aan de nieuwe organisatiestructuur van Medrie. Voor de afdeling P&O betekende dit aan de ene kant het beschrijven van de profielen en rollen van de verschillende (nieuwe) functies en raden. Tegelijkertijd heeft de afdeling P&O ook het strategisch HR-plan ontwikkeld. Een van de onderdelen daarvan is het professionaliseringstraject van de medewerkers.

Huisartsen nog beter faciliteren

Sonja de Koster, adviseur P&O: “Huisartsenland is volop in beweging. Onder andere op het terrein van medische inhoud, samenwerking, arbeidsmarkt en werkdruk. Medrie wil huisartsen hierin ondersteunen om zo bij te dragen aan duurzame zorg en gezondheid. De organisatiestructuur is nu zo ingericht, dat huisartsen een beslissende stem hebben in het beleid van Medrie. We investeren in Medrie om beter in te kunnen spelen op veranderingen. We willen nadrukkelijker onze rol pakken als het gaat om (technische) innovatie, willen krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en bijvoorbeeld nieuwe scholingen aanbieden aan onze huisartsen en de professionals in de huisartsenpraktijken.

We willen echter ook investeren in onszelf, in onze medewerkers. Dit doen we onder de noemer Samen bouwen aan Medrie. In 2019 gaan we starten met dit ontwikkeltraject, zodat onze medewerkers goed toegerust zijn op de vragen die op hen afkomen.”

Twee opleidingslijnen

Het plan voor het ontwikkeltraject is uitgewerkt en heeft geresulteerd in twee opleidingslijnen. De eerste lijn is voor alle medewerkers. Zij gaan samen aan de slag met klantgerichtheid, feedback geven en multidisciplinair samenwerken. De trainingen in de tweede lijn zijn bedoeld voor specifieke groepen en gaan bijvoorbeeld over projectmanagement, leidinggeven en accountmanagement. Medewerkers kunnen de trainingen volgen op kosten van Medrie. In de jaargesprekken en werkoverleggen staan de onderwerpen uit het ontwikkeltraject op de agenda.


Samenwerken

Sonja: “We beginnen met twee grote inspiratiebijeenkomsten in januari voor alle Medrie medewerkers. Een gezamenlijke start van een mooi traject. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we hen over alle recente ontwikkelingen rond huisartsenzorg en organisatiestructuur. Waarom gaan we veranderen en wat verwachten we van de medewerkers. En we nemen hen mee in de plannen voor 2019 en 2020. Daarnaast willen we iedereen inspireren met een verrassende spreker en een actieve werkvorm.”


OR: nieuwe werkwijze biedt veel voordelen

Annalies Slob

Wilma Nederveen

“De Ondernemingsraad (OR) is een afspiegeling van de organisatie. Met zeven mensen vertegenwoordigen we de afdelingen van Medrie. We zijn heel verschillend en daarom vullen we elkaar mooi aan”, vertelt Wilma Nederveen (triagist, voorzitter OR). “Om ons werk nog beter te kunnen doen, hebben we dit jaar een nieuwe werkwijze geïntroduceerd: luisteren, samenvatten, doorvragen (LSD).”


Meerwaarde LSD

Annalies Slob (triagist, lid OR) is enthousiast over de nieuwe werkwijze. “Voorheen kregen we de stukken toegezonden. Na lezing ervan konden we de inzender vragen stellen. Het kostte ons veel energie om die officiële stukken goed te lezen en te doorgronden. Nu komt de inzender naar de OR-vergadering. We luisteren naar de mondelinge toelichting. Vervolgens geeft de OR-voorzitter een korte samenvatting. Daarna kunnen leden van de OR doorvragen op zaken die hen niet duidelijk zijn.”


Impact
Ook Wilma ziet veel voordelen: “Als we na de vergadering het voorgenomen besluit ontvangen, kost het lezen ervan ons veel minder energie en tijd. We bespreken het stuk gezamenlijk. Daarbij kijken we kritisch of de aanvraag klopt met hetgeen verteld is en welke impact het voorgenomen besluit op de medewerkers heeft. Ook kijken we of het proces klopt en of geen stappen overgeslagen zijn.”


Volwaardige gesprekspartner
De OR heeft in 2018 de verdeling van de aandachtsgebieden verscherpt. Annalies legt uit: “Stel dat ik het aandachtsgebied Arbo heb. Dan verdiep ik me daarin. Ik praat met mensen binnen en buiten de organisatie, lees stukken over dit onderwerp en ga naar trainingen. Op die manier ben ik op dit gebied namens de OR een volwaardige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.”


Proactief
Wilma: “Ook nieuw is dat we een paar keer per jaar verdieping zoeken op onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan, maar waarover wij meer willen weten. Bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelsbeleid en kunstmatige intelligentie. Als we daartoe aanleiding zien, gaan we het gesprek binnen de organisatie aan. Op die manier zijn we proactief bezig.”


Meegenomen in proces
Een andere mooi onderdeel van het OR-werk vinden Wilma en Annalies de gesprekken met de managers. “Ze vertellen ons welke nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn. Als OR vinden we het fijn om meegenomen te worden in het proces.”