innovatie

Eén van de speerpunten van Medrie is het ondersteunen van innovaties in de huisartsenzorg. Een mooi voorbeeld daarvan is risicostratificatie en hoe dat huisartsenpraktijken kan helpen beter grip te houden op de toenemende zorgvraag. Wat begon als een prachtig idee van het OWZ* op Urk zou zomaar een vervolg kunnen krijgen op regionaal en landelijk niveau.

Risicostratificatie: veelbelovende zorginnovatie

Veelgebruiker in beeld
Antonie van Schothorst (huisarts op Urk) is hier nauw bij betrokken. Hij vertelt enthousiast over de mogelijkheden. “De zorg staat onder druk door onder meer de vergrijzing, de stijgende zorgvraag en de toenemende personeelsschaarste. Met elkaar dachten we in het OWZ na over de bekostiging. Daarbij kwam naar voren dat we door gezondheidsbevordering de toekomstige zorgvraag wellicht kunnen beperken. Als we kunnen voorspellen welke patiënten en patiëntengroepen in de toekomst veelgebruiker van de zorg worden, kunnen we daar nu al proactief op inspelen. Maar hoe pak je dat aan?”

Kennis delen via Medrie

“Proscoop, die ons begeleidt in dit traject, gaf aan dat het Jan van Es-instituut zich bezighoudt met risicostratificatie. Dat is een statische methode, toegepast op individueel patiëntniveau, om de patiëntengroepen die de meeste baat hebben bij een bepaalde interventie te identificeren. Dat klonk erg interessant. Daarom hebben we contact opgenomen met het instituut en we zijn aan de slag gegaan. Al snel zagen we in dat het jammer zou zijn deze kennis alleen te beperken tot Urk. Daarom hebben we Medrie (Philip van Klaveren en René Veen) erbij betrokken. Mocht risicostratificatie van toegevoegde waarde blijken te zijn, dan is Medrie bij uitstek de organisatie om deze kennis te delen met andere aangesloten huisartsen.”

Onderzoeksfase
“We zijn nog in de onderzoeksfase. Data uit systemen van huisartsen en apotheken worden in de risicostratificatietool gezet. Dan gaat het om medicatiegebruik, aantallen bezoeken en diagnoses. De tool levert een gevalideerde lijst van patiënten die at risk zijn om veel zorg te gaan gebruiken. Het systeem wordt al in verschillende landen gebruikt. We valideren deze nu voor Nederland, we hebben hier immers andere huisartsen- en apotheeksystemen. We weten nog niet wat de uitkomsten van dit onderzoek zijn. Zelf ben ik daar positief over gestemd. En als het wat wordt, dan kan Medrie de kennis prima verder uitrollen in de drie regio’s.”


*OWZ = het traject Ontwikkeling Wijkgerichte Zorginfrastructuur (OWZ). Dat is een samenwerking op Urk tussen onder andere de huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek Urk, Zorgcentrum Talmahaven en Proscoop.